• GENEL BİLGİLER

  Parkımız, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize ili sınırları içindedir. 1994 yılında milli park ilan edilmiştir.Yüz ölçümü 52.970 hektardır.

  Dört bin metreye yaklaşan zirvesi ile Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarıdır. Ülkenin aynı zamanda en bol yağışlı kesiminde olması, milli parkın orman, alpin çayır ve orman altı florasını olağanüstü zenginleştirdiği gibi, akarsular yönünden de benzersiz kılmaktadır. Fırtına deresi, Hemşin deresi gibi aslında bir ırmak büyüklüğündeki akarsular milli parkı çevrelemektedir. Flora zenginliği ile uyumlu olarak milli parkta normal popülasyonlarda ayı, kurt, çakal, tilki, karaca, yaban domuzu, sansar, tavşan, kakım, gelincik gibi memeliler, yırtıcı ve ötücü kuşlar, yaban horozu bulunmakta, Fırtına Deresi’nde Deniz Alası yaşamaktadır.

 • KAYNAK DEĞERLER

  Doğu Karadeniz Dağları’nın 3 Büyük Dağ Kütlesini İçermektedir. Bunlar : Üçdoruk (Verçenik), Göller (Hunut) ve Kaçkar Dağlarıdır. Orman Alanı: 18.013 Ha olup,Genel Alanın %35’ini Kapsamaktadır. Milli Parkımızda; Buzullarla Birlikte, Buzul Gölleri , Buzul Vadileri, Sirkler Ve Morenler Yer Almaktadır. Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda flora çeşitliliği bakımından 54’ü Endemik olmak üzere, 300 adeti Türkiye endemiği olan yaklaşık 2500 bitki taksonu barındırmaktadır. Fauna Çeşitliliği bakımından ise, 6’sı Endemik Olmak Üzere 149 Takson Omurgasız Hayvan, 178 Takson Omurgalı Hayvanlar Çeşidi İçerdiği Belirlenmiştir. Türkiye’nin Tek Şimşir Ormanı Kabul Edilen Şimşir Meşceresi Milli Park İçinde 1.5 Ha’lık Alanı Kapsamaktadır. Ülkemizde Rhodendron‘Ların (Orman Gülü) 3000 Metreye Ulaştığı Tek Yerdir. Doğal Kaynak değerleri içerisinde Palovit, Gelintülü gibi şelaleler bulunmaktadır.

 • FAUNA BİLGİLERİ

  Milli park alanı içinde 6’sı endemik olmak üzere 7 takıma ait 23 familyadan 127 böcek türü, 24 takson sucul faunası, 10 tür iki yaşamlı, 28 tür sürüngen ve 9 böcekçil, memeli 8 tür yarasa, 1 tür tavşan, 19 tür kemirici memeli, 11 tür etçil memeli, 5 tür toynaklı memeli ile 69 kuş türü ve ülkemiz için endemik olan Karadeniz Alası (salmo trutta labrax) bulunur.

  Bu türlerden bazıları; yılanımsı kertenkele (anguis fragilis), mardin keleri(cyrtopodion heterocercus), yeşil kertenkele (lacerta viridis) kedi gözlü yılan (telescopus fallax), Avusturya yılanı (coronella austriaca), boynuzlu engerek (vipera ammodytes), kirpi (erinaceus concolor), köstebek(talpalevantis), nalburunlu büyükyarasa (rhinolophus ferrumequinum), nalburunlu küçükyarasa (rhinolophus hipposideros), cüce yarasa (pipistrellu spipistrellus), yabani tavşan (lepus europaeus), meyvelik ve çalılık alanlarda yediuyur (glis glis), büyük kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormanlık alanlarda, fındık faresi(muscardinus avellanarius), kurt (canis lupus), çakal (canis aureus), tilki (vulpes vulpes), gelincik (mustelani valis), su samuru (lutra lutra), karaca (carpreolus capreolus),ayı (ursus arctors), domuz(sus scofa), yaban keçisi (capra aegagrus), geyik (cervidea), sansar (martes sp.)’dir.

  Doğu Karadeniz Dağları, Türkiye’de Avrasya Yüksek Dağlık (alpin) biyomunu temsil etmesi nedeniyle Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsü kazanan tek alandır. Alan, üreyen sakallı akbaba (gypaetus barbatus) (20 çift), kızıl akbaba (gyps fulvus) (10 çift), kara akbaba(aegypius monochus) (10 çift), kaya kartalı (aquila chrysaetos) (5 çift), hus tavuğu( tetrao mlokosiewiczi) (tüm Türkiye popülasyonu bu ÖKA içinde bulunur ve ur keklik (tetraogallus caspius) (100 çift) popülasyonlarıyla ÖKA statüsü kazanır.

 • FLORA BİLGİLERİ

  75 familyaya ait 285 cins, 661 tür, 72 alttür ve 23 varyete tespit edilmiştir. Tespit edilen bitkilerin fitocoğrafik bölgelere dağılımı ise;

  İran-Turan 26,

  Avrupa-Sibirya 113,

  Hyrcano-Öksin 26,

  Öksin 183 ve Akdeniz 5 şeklindedir.

  308 tür birden fazla fitocoğrafik bölgeye ait ya da fitocoğrafik bölgesi bilinmeyenler grubundadır. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında 54 endemik bitki türü tespit edilmiştir. Bu türlerden bazıları:: hazeran (Delphinium formosum), gelincik (Papaver lateritium), kış teresi (Barbarea trichopoda), kaşık otu (Cochleria sintenisii), akça çiçeği (Thlaspisintenisii), boynuz otu (Cerastium lazicum), karanfil (Dianthus carmelitarm), bahar yıldızı (Gysophila glandulosa), turna gagası (Geranium davisianum), geven (Astragalus viridissimus), mürdümük (Lathyrus czeczottianus), aslan pençesi (Alchemillarizensis), Hanımeli (Lonicera caucasica Pallas ssp. Orientalis), yoğurt otu (Galium fissurense), Papatya (Anthemis Melanoloma Trautv. Ssp. Trapezuntica) yanardöner (Centaurea Appendicigera), deve dikeni (Cirsium pseudopersonata)’dir.

  Milli parkın sahip olduğu zengin bitki örtüsü çoğunlukla mera niteliğindeki subalpin ve alpin alanlar ile orman vejetasyonu içinde temsil edilmektedir.

  Orman vejetasyonunda, çoğunlukla yapraklı ve iğne yapraklı türler yer almaktadır. 300-1500 metre yükseltiler arasında yaygın olarak kızılağaç (Alnus glutinosa subsp.barbata), Anadolu kestanesi(Castanea sativa), adi gürgen (carpinus betulus), ıhlamur (Tilia sp.) ve Kayın (fagus orientalis) türleri ile karışık olarak doğu ladini (picea orientalis) görülür. 900-1300 metre arasında ağaççık formunda şimşir (buxus sempervirens) genel olarak diğer türlerle karışık olarak görülse de dere yatakları ve Fırtına Vadisi’nde büyük parçalar halinde yer alır. 1300 metre yüksekliklere kadar orman içinde münferit olarak porsuk (Taxus baccata) görülür. Bu yükseklikten daha yukarı kesimlere doğru çıkıldıkça, doğu ladini (Picea orientalis) ormanları saf olarak ve 1600-1700 metre yüksekliklerde de doğu kayını (fagus orientalis), doğu karadeniz göknarı (Abies nordmanniana) , vadi tabanlarında 1700 metreye kadar kızılağaç (alnus glutinosa), 1800-2100 metreler arasında ise titrek kavak (populus tremula tremula) ve huş (betula sp.), karaağaç (ulmus glabra), akçaağaç türleri (acertrautvetteri,a.cappadocicum ve a.platanoides), yabani fındık(corylus sp.) ile  karışık ormanlar oluşturur. Yabani fındık (corylus sp. Orman vejetasyonunun bulunduğu tüm zonlarda hemen hemen her yerde  yetişebilmesi yanında, 1800-2000 metre yüksekliklerde geniş alanlar halinde toplu olarak görülür. 

 • KÜLTÜREL DEĞERLER

  Milli Parkımız; Kaleler, Köprüler, Konaklar ve Kaplıcasıyla görsel olağanüstü kültürel kaynak değerlerine sahip önemli zenginlikleridir.

 • REKREASYON İMKANLARI

  Kaçkar Dağlarında, yazın doğa yürüyüşüne elverişli olup alanda mevcut  8 adet Yürüyüş Parkurunda  yürüyüş aktiviteleri yapılmaktadır. Kaçkar Dağları yaz mevsiminde de kampçılık, dağcılık, trekking, Agroturizm (Tarım Turizm) piknik, rekreasyon faaliyetlerine açıktır.  

HARITA
Giriş Saatleri00:00Cıkış Saatleri00:00
Bu parkı arkadaşlarınla
paylaşmak ister misin?
GİRİŞ ÜCRETLERİ
Şahıs4 TL İndirimli Şahıs2 TL Bisiklet4 TL Motosiklet, ATV6 TL Otomobil, Kamyonet12 TL Minibüs36 TL Midibüs60 TL Otobüs108 TL Çadır yeri (günlük)33 TL Karavan yeri (günlük)30 TL
AKTİVİTELER
Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Dağcılık Oryantiring Kaya Tırmanışı Kuş Gözlemciliği Olta Balıkçılığı Tümünü Göster
AKTİVİTELER
Doğa Yürüyüşü Fotoğrafçılık Dağcılık Oryantiring Kaya Tırmanışı Kuş Gözlemciliği Olta Balıkçılığı Bisiklet Sporu Piknik Yaban Hayatı Gözlemciliği Kayak Çadırlı Kampçılık Yayla Turizmi Yamaç Paraşütü Mağara Araştırma Yüzme Atlı Yürüyüş Rafting Kanyoning Botanik Gezisi Karavanlı Kampçılık Kano Sporu Dağ Bisikleti Yön Bulma Kültür Turizmi Doğa Temalı Şenlikler Deniz Turizmi Konaklama Doğa Turizmi Trenle Göl Turu Paintball ATV Safari Atla Göl Turu Deve Gezintisi Ekolojik Turlar Doğa Sporları İp parkuru ve Pentantlon Okçuluk Basketbol Av Turizmı Voleybol Tenis Gastronomi Uçurtma Festivali Fırın Teleferik Resim Çizim Aktivitesi Manzara Seyiri Mavi Gölde Yüzme Günübirlik kullanım Doğa Resmi Aktivitesi Bilimsel Tur Tabiat Eğitimi Köy Pazarı
NELER VAR?
Şelale Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları Tümünü Göster
NELER VAR?
Şelale Otopark Alanı Etkinlik Alanı Konaklama Tesisi İdare ve Ziyaretçi Merkezi Büfe Piknik Alanları WC Tarihi Yapı Mescit Dere Çay Bahçesi Kamp Alanı Gezi Rotası Yürüyüş Yolu Güvenlik Noktaları Yöresel Ürün Satış Noktaları İdari Hizmet Binası Lokanta Çeşme Telesiyej Telefirik Gölet Su Bendi Su Kemeri Kır Evi Çocuk Oyun Alanı Yüzme Havuzu Spor Sahası Sahil Plaj Su Sporu Parkuru Koşu Parkuru Su Pınarı Orman Yolları Seyir Terası Seyir Kulesi Yangın Kulesi Kuş Gözetleme Kulesi Yaban Hayatı Koruma Alanı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu Kayak Pisti Tırmanma Parkuru Soyunma Kabini ve Duşlar Rehabilitasyon Merkezi Sosyal Tesisler Konferans Salonu Kameriyeler Bisiklet Yolu Seyir Noktası Orman Köşkü Şehitlik Anıt Ağaç Noktaları Yağmur Barınağı Mağara NELER VAR? Göl Milli Park Giriş Kapısı Su Deposu Akarsu Köprüsü Ağaç Türü Gen Koruma Bölgesi Bekçi Evi Konuk Evi Tanıtım Ziyaretçi Merkezi Depo Kır Lokantası Kır Kahvesi Basketbol Sahası Tematik Bahçeler Basketbol Sahası Voleybol Sahası Gözetleme Kulesi İzci Kampı Futbol sahası Hizmet evı Doğa Okulu İşçi Barakası Pergola Kır Gazinosu Havuz İskele Oyun alanı Fitness Grubu Tel İhata Rüzgar Enerji Santrali İbadethane Soyunma Kabini Barbekü Giriş Kontrol Noktası Kıl Çadırı Sezonluk Lunapark Daire ve Ziyaretçi Merkezi Yönetim Merkezi Ahşap Köprüler Anfi tiyatro Kamelya Sıhhi tesis Doğa Sporları Alanı Kuş Gözlem Evi Sunum Merkezi Hayvanat Bahçesi Geçici Hayvan Bakım Evi Çocuk Bakım Evi Dondurma ve Gözleme Reyonu Hediyelik Eşya Reyonu Kafe İşletmeciliği Çadır Parkur Cami Bungalow Su Terfi Deposu Bulaşık Yıkama Yeri Fosseptik Çürütme Deposu Piknik Masası Kapalı Piknik Masası Çöp Konteynerları Elektrik, Su, Kanalizasyon Altyapı Çalışmaları İdari –Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Spor Destek Üniteleri Mini Çim Futbol Sahası Seyir Terasları Doğa müzesi Vali Konağı Mutfak Turgut Özal Tabiat Parkı POI
Dilek, görüş ve şikayetlerinizi
bizimle paylaşın.
Şimdi Başla
ANKET
Anket bulunmamaktadır.